BĄDŹ FILAREM

Na początku września zakończyliśmy prace remontowe w części przeznaczonej na spotkania dla wspólnot świeckich. 15 września miało miejsce poświęcenie tych pomieszczeń. Odbywają się już tam pierwsze spotkania. Zamieszczamy kilka zdjęć, które ukazują stan po remoncie. Obecnie jesteśmy w trakcie ich wyposażania.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy się w różnoraki sposób, czy to przez pracę czy przez wsparcie finansowe, przyczynili do szybkiego zakończenia remontu i stali się Filarami naszego wspólnego domu.

 

 

Dodatkowe informacje